Supervisie

Coaches en loopbaancoaches zijn welkom voor supervisie. Zowel individueel als in een kleine groep.

We besteden aandacht aan waar je tegen aanloopt bij je cliënten of jezelf en waar je vragen over hebt. Het is fijn en vervullend om met een supervisor en eventueel collega’s te sparren over het vak van (loopbaan)coach. Regelmatige supervisie waarborgt je professionaliteit en helpt je bij je verdere persoonlijke ont-wikkeling.

Aandachtspunten zijn:

  • jouw relatie met de cliënt en wat je daarin tegenkomt
  • hoe kom je tot een goede coachvraag
  • hoe geef je een traject op maat vorm
  • welke methodieken zijn mogelijk en passend
  • overdracht en tegenoverdracht
  • je eigen ontwikkeling als mens en professional
page.php

© Rose-Anne Mutsaers

Gemaakt door Repzz